Dla pracodawców

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących osoby na staż zawodowy w ramach projektu Energia 50+:

  • czas trwania stażu 3 miesiące
  • pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem stażysty
  • osoby z przygotowaniem praktycznym - ukończony kurs szkoleniowy 180h:
    • Spawanie Stali Niestopowych Metodą TIG, MIG, MAG (135) - szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-99/IS-17. Uczestnik projektu, kończąc szkolenie uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu - książeczkę spawacza.
    • Pracownik Robót Wykończeniowych - malowanie, glazurnictwo, kładzenie terakoty oraz montaż okien i drzwi
  • opłacone badania zdrowotne (w ramach kursów szkoleniowych)
  • odzież robocza

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki