O projekcie

Projekt "Energia 50+" jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 80-ciu osób (60-ciu mężczyzn), pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 50-go roku życia z miasta Bytom.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje miasto Bytom, położone w województwie śląskim.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 30.04.2014

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki